TahunNilai IKM
202386.58
202293.20
202194.44
202084.97
201991.11


Nilai IKM UPT Puskesmas Bantul I 2023

NoUnsurNilai
1Persyaratan 3.4
2Prosedur 3.39
3Waktu pelayanan 3.18
4Biaya/tarif 3.74
5Produk layanan 3.43
6Kompetensi pelaksana 3.42
7Perilaku pelaksana 3.45
8Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan 3.6
9Sarana dan prasarana 3.56

Nilai IKM

No Layanan IKM Nilai
1 Layanan ANC terpadu 84.81 B (Baik)
2 Layanan Apotek 83.44 B (Baik)
3 Layanan Fisioterapi 83.73 B (Baik)
4 Layanan Gizi 84.95 B (Baik)
5 Layanan Imunisasi 87.96 B (Baik)
6 Layanan KB 84.37 B (Baik)
7 Layanan Konsultasi Sanitasi 92.22 A (Sangat Baik)
8 Layanan Laboratorium 92.42 A (Sangat Baik)
9 Layanan MTBS dan MTBM 83.33 B (Baik)
10 Layanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut 92.59 A (Sangat Baik)
11 Layanan Pemeriksaan Umum 86.67 B (Baik)
12 Layanan Pendaftaran 83.33 B (Baik)
13 Layanan Poli Batuk 90.2 A (Sangat Baik)
14 Layanan Rujukan 62.5 D (Tidak Baik)
15 Layanan UGD 86.11 B (Baik)