TahunNilai IKM
202292.49
202192.54
202092.77
201989.06


Nilai IKM Kapanewon Jetis 2022

NoUnsurNilai
1Persyaratan 3.58
2Prosedur 3.46
3Waktu pelayanan 3.48
4Biaya/tarif 3.92
5Produk layanan 3.77
6Kompetensi pelaksana 3.74
7Perilaku pelaksana 3.86
8Sarana dan prasarana 3.65
9Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan 3.84

Nilai IKM

No Layanan IKM Nilai
1 Pelayanan Dispensasi Menikah 91.39 A (Sangat Baik)
2 Pelayanan Legalisasi Kartu Keluarga 89.81 A (Sangat Baik)
3 Pelayanan Legalisasi KTP Elektronik 93.98 A (Sangat Baik)
4 Pelayanan Pengesahan Ijin Keramaian 96.06 A (Sangat Baik)
5 Pelayanan Pengesahan Proposal 92.97 A (Sangat Baik)
6 Pelayanan Pengesahan Rusunawan 91.67 A (Sangat Baik)
7 Pelayanan Pengesahan Surat Keterangan Mendapat Pembayaran Tunjangan Keluarga (KP4) 94.7 A (Sangat Baik)
8 Pelayanan Pengurusan Pindah Datang Penduduk 90.62 A (Sangat Baik)
9 Pelayanan Pengurusan Pindah Penduduk / mutasi 94.14 A (Sangat Baik)
10 Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris 91.86 A (Sangat Baik)
11 Pelayanan Surat Rekomendasi Keringanan Biaya Listrik 90.28 A (Sangat Baik)
12 Pelayanan Surat Rekomendasi Surat Keterangan SKCK 92.68 A (Sangat Baik)
13 Pelayanan Surat Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 90.9 A (Sangat Baik)
14 Pelayanan Umum 92.43 A (Sangat Baik)
15 Pelayanan Umum 80.56 B (Baik)
16 Surat Keterangan Ahli Waris 92.46 A (Sangat Baik)