TahunNilai IKM
202292.18
202192.54
202092.77
201989.06


Nilai IKM Kapanewon Jetis 2022

NoUnsurNilai
1Persyaratan 3.53
2Prosedur 3.53
3Waktu pelayanan 3.43
4Biaya/tarif 3.88
5Produk layanan 3.75
6Kompetensi pelaksana 3.74
7Perilaku pelaksana 3.85
8Sarana dan prasarana 3.61
9Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan 3.85

Nilai IKM

No Layanan IKM Nilai
1 Pelayanan Dispensasi Menikah 90.6 A (Sangat Baik)
2 Pelayanan Legalisasi Kartu Keluarga 89.81 A (Sangat Baik)
3 Pelayanan Legalisasi KTP Elektronik 93.98 A (Sangat Baik)
4 Pelayanan Pengesahan Ijin Keramaian 96.91 A (Sangat Baik)
5 Pelayanan Pengesahan Proposal 92.49 A (Sangat Baik)
6 Pelayanan Pengesahan Rusunawan 91.67 A (Sangat Baik)
7 Pelayanan Pengesahan Surat Keterangan Mendapat Pembayaran Tunjangan Keluarga (KP4) 94.58 A (Sangat Baik)
8 Pelayanan Pengurusan Pindah Datang Penduduk 88.89 A (Sangat Baik)
9 Pelayanan Pengurusan Pindah Penduduk / mutasi 99.07 A (Sangat Baik)
10 Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris 90.83 A (Sangat Baik)
11 Pelayanan Surat Rekomendasi Keringanan Biaya Listrik 90.28 A (Sangat Baik)
12 Pelayanan Surat Rekomendasi Surat Keterangan SKCK 92.03 A (Sangat Baik)
13 Pelayanan Surat Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 89.21 A (Sangat Baik)
14 Pelayanan Umum 92.42 A (Sangat Baik)
15 Pelayanan Umum 80.56 B (Baik)
16 Surat Keterangan Ahli Waris 92.46 A (Sangat Baik)