Rata-rata penilaian IKM Kecamatan Kretek

Nilai IKM : 91.78 (A Sangat Baik)

Kecamatan Kretek

NoUnsurNilai
1Persyaratan 3.54
2Prosedur 3.58
3Waktu pelayanan 3.52
4Biaya/tarif 3.95
5Produk layanan 3.56
6Kompetensi pelaksana 3.66
7Perilaku pelaksana 3.71
8Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan 3.61
9Sarana dan prasarana 3.91
No Layanan IKM Nilai
1 Pelayanan Dispensasi Menikah 93.29 A (Sangat Baik)
2 Pelayanan IUMK 90.74 A (Sangat Baik)
3 Pelayanan Legalisasi Kartu Keluarga 93.64 A (Sangat Baik)
4 Pelayanan Legalisasi KTP Elektronik 90.26 A (Sangat Baik)
5 Pelayanan Pengesahan Formulir IMB 89.58 A (Sangat Baik)
6 Pelayanan Pengesahan Ijin Keramaian 89.58 A (Sangat Baik)
7 Pelayanan Pengesahan Proposal 95.66 A (Sangat Baik)
8 Pelayanan Pengesahan Surat Keterangan Mendapat Pembayaran Tunjangan Keluarga (KP4) 100 A (Sangat Baik)
9 Pelayanan Pengurusan Pindah Datang Penduduk 91.41 A (Sangat Baik)
10 Pelayanan Pengurusan Pindah Penduduk / mutasi 92.77 A (Sangat Baik)
11 Pelayanan Surat Rekomendasi Surat Keterangan SKCK 91.39 A (Sangat Baik)
12 Pelayanan Surat Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 93.3 A (Sangat Baik)
13 Pelayanan Umum 90.63 A (Sangat Baik)