Rata-rata penilaian IKM Kecamatan Pleret

Nilai IKM : 94.01 (A Sangat Baik)

Kecamatan Pleret

NoUnsurNilai
1Persyaratan 3.64
2Prosedur 3.78
3Waktu pelayanan 3.74
4Biaya/tarif 4
5Produk layanan 3.67
6Kompetensi pelaksana 3.73
7Perilaku pelaksana 3.62
8Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan 3.8
9Sarana dan prasarana 3.86
No Layanan IKM Nilai
1 Pelayanan IUMK 94.26 A (Sangat Baik)
2 Pelayanan Dispensasi Menikah 94.27 A (Sangat Baik)
3 Pelayanan Legalisasi Kartu Keluarga 90.74 A (Sangat Baik)
4 Pelayanan Legalisasi KTP Elektronik 94.05 A (Sangat Baik)
5 Pelayanan Pengesahan Formulir IMB 91.86 A (Sangat Baik)
6 Pelayanan Pengesahan Ijin Keramaian 86.11 B (Baik)
7 Pelayanan Pengesahan Proposal 94.91 A (Sangat Baik)
8 Pelayanan Pengesahan Surat Keterangan Mendapat Pembayaran Tunjangan Keluarga (KP4) 94.44 A (Sangat Baik)
9 Pelayanan Pengurusan Pindah Datang Penduduk 95.09 A (Sangat Baik)
10 Pelayanan Pengurusan Pindah Penduduk / mutasi 93.52 A (Sangat Baik)
11 Pelayanan Surat Rekomendasi Surat Keterangan Ahli Waris 90.28 A (Sangat Baik)
12 Pelayanan Surat Rekomendasi Surat Keterangan SKCK 94.38 A (Sangat Baik)
13 Pelayanan Surat Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 93.95 A (Sangat Baik)
14 Pelayanan Umum 90.97 A (Sangat Baik)
15 Surat Keterangan Ahli Waris 94.66 A (Sangat Baik)