TahunNilai IKM
202383.46
202284.12
202183.74
202085.22
201983.06


Nilai IKM UPT Puskesmas Srandakan 2023

NoUnsurNilai
1Persyaratan 3.21
2Prosedur 3.22
3Waktu pelayanan 3.06
4Biaya/tarif 3.76
5Produk layanan 3.16
6Kompetensi pelaksana 3.27
7Perilaku pelaksana 3.3
8Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan 3.48
9Sarana dan prasarana 3.59

Nilai IKM

No Layanan IKM Nilai
1 Layanan ANC terpadu 81.81 B (Baik)
2 Layanan Apotek 83.37 B (Baik)
3 Layanan Fisioterapi 82.01 B (Baik)
4 Layanan Gizi 85.19 B (Baik)
5 Layanan Imunisasi 80.74 B (Baik)
6 Layanan KB 84.83 B (Baik)
7 Layanan Konsultasi Sanitasi 97.22 A (Sangat Baik)
8 Layanan Laboratorium 85.06 B (Baik)
9 Layanan MTBS dan MTBM 86.11 B (Baik)
10 Layanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut 85.99 B (Baik)
11 Layanan Pemeriksaan Umum 84.22 B (Baik)
12 Layanan Pendaftaran 82.28 B (Baik)
13 Layanan Persalinan 83.89 B (Baik)
14 Layanan Poli Batuk 83.13 B (Baik)
15 Layanan Psikologi 80.56 B (Baik)
16 Layanan Rujukan 86.11 B (Baik)
17 Layanan UGD 84.72 B (Baik)
18 Pelayanan IMS 81.02 B (Baik)