TahunNilai IKM
202383.24
202284.12
202183.74
202085.22
201983.06


Nilai IKM UPT Puskesmas Srandakan 2023

NoUnsurNilai
1Persyaratan 3.23
2Prosedur 3.23
3Waktu pelayanan 3.07
4Biaya/tarif 3.73
5Produk layanan 3.16
6Kompetensi pelaksana 3.27
7Perilaku pelaksana 3.28
8Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan 3.58
9Sarana dan prasarana 3.42

Nilai IKM

No Layanan IKM Nilai
1 Layanan ANC terpadu 82.43 B (Baik)
2 Layanan Apotek 82.39 B (Baik)
3 Layanan Fisioterapi 81.82 B (Baik)
4 Layanan Gizi 83.84 B (Baik)
5 Layanan Imunisasi 82.73 B (Baik)
6 Layanan KB 83.99 B (Baik)
7 Layanan Konsultasi Sanitasi 97.22 A (Sangat Baik)
8 Layanan Laboratorium 84 B (Baik)
9 Layanan MTBS dan MTBM 85.38 B (Baik)
10 Layanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut 85.9 B (Baik)
11 Layanan Pemeriksaan Umum 83.66 B (Baik)
12 Layanan Pendaftaran 81.93 B (Baik)
13 Layanan Persalinan 83.89 B (Baik)
14 Layanan Poli Batuk 82.52 B (Baik)
15 Layanan Psikologi 85.56 B (Baik)
16 Layanan Rujukan 79.72 B (Baik)
17 Layanan UGD 84.72 B (Baik)
18 Pelayanan IMS 81.02 B (Baik)