TahunNilai IKM
202485.71
202385.27
202282.90
202181.95
202081.93


Nilai IKM UPT Puskesmas Kasihan I 2024

NoUnsurNilai
1Persyaratan 3.38
2Prosedur 3.39
3Waktu pelayanan 3.2
4Biaya/tarif 3.61
5Produk layanan 3.31
6Kompetensi pelaksana 3.46
7Perilaku pelaksana 3.43
8Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan 3.77
9Sarana dan prasarana 3.3

Nilai IKM

No Layanan IKM Nilai
1 Layanan ANC terpadu 87.22 B (Baik)
2 Layanan Apotek 82.38 B (Baik)
3 Layanan Fisioterapi 87.47 B (Baik)
4 Layanan Gizi 85.47 B (Baik)
5 Layanan Imunisasi 85.08 B (Baik)
6 Layanan KB 84.64 B (Baik)
7 Layanan Konsultasi Caten 83.55 B (Baik)
8 Layanan Laboratorium 84.17 B (Baik)
9 Layanan MTBS dan MTBM 86.79 B (Baik)
10 Layanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut 90.66 A (Sangat Baik)
11 Layanan Pemeriksaan Umum 85.1 B (Baik)
12 Layanan Pendaftaran 82.55 B (Baik)
13 Layanan Poli Batuk 85.79 B (Baik)
14 Layanan Psikologi 91.98 A (Sangat Baik)
15 Layanan Rujukan 86.35 B (Baik)
16 Layanan UGD 83.71 B (Baik)