TahunNilai IKM
202283.55
202186.34
202083.92
201988.58


Nilai IKM UPT Puskesmas Bantul II 2022

NoUnsurNilai
1Persyaratan 3.28
2Prosedur 3.29
3Waktu pelayanan 3.11
4Biaya/tarif 3.66
5Produk layanan 3.19
6Kompetensi pelaksana 3.27
7Perilaku pelaksana 3.36
8Sarana dan prasarana 3.13
9Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan 3.77

Nilai IKM

No Layanan IKM Nilai
1 Layanan ANC terpadu 85.71 B (Baik)
2 Layanan Apotek 83.84 B (Baik)
3 Layanan Fisioterapi 80.79 B (Baik)
4 Layanan Gizi 79.55 B (Baik)
5 Layanan Imunisasi 83.17 B (Baik)
6 Layanan KB 95.37 A (Sangat Baik)
7 Layanan Konsultasi Sanitasi 75 C (Kurang Baik)
8 Layanan Laboratorium 87.92 B (Baik)
9 Layanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut 85.47 B (Baik)
10 Layanan Pemeriksaan Umum 81.27 B (Baik)
11 Layanan Pendaftaran 83.45 B (Baik)
12 Layanan Psikologi 91.13 A (Sangat Baik)
13 Layanan Rujukan 83.33 B (Baik)