TahunNilai IKM
202289.99
202189.95
202090.99
201988.51


Nilai IKM Kapanewon Sewon 2022

NoUnsurNilai
1Persyaratan 3.52
2Prosedur 3.55
3Waktu pelayanan 3.49
4Biaya/tarif 3.91
5Produk layanan 3.47
6Kompetensi pelaksana 3.51
7Perilaku pelaksana 3.61
8Sarana dan prasarana 3.46
9Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan 3.87

Nilai IKM

No Layanan IKM Nilai
1 Pelayanan IUMK 88.89 A (Sangat Baik)
2 Pelayanan Dispensasi Menikah 91.11 A (Sangat Baik)
3 Pelayanan Legalisasi Kartu Keluarga 89.98 A (Sangat Baik)
4 Pelayanan Legalisasi KTP Elektronik 90.8 A (Sangat Baik)
5 Pelayanan Pengesahan Formulir IMB 94.05 A (Sangat Baik)
6 Pelayanan Pengesahan Ijin Keramaian 89.58 A (Sangat Baik)
7 Pelayanan Pengesahan Proposal 90.69 A (Sangat Baik)
8 Pelayanan Pengesahan Rusunawan 88.7 A (Sangat Baik)
9 Pelayanan Pengesahan Surat Keterangan Berpergian 92.13 A (Sangat Baik)
10 Pelayanan Pengesahan Surat Keterangan Domisili Usaha untuk Organisasi/Perusahaan 95 A (Sangat Baik)
11 Pelayanan Pengesahan Surat Keterangan Mendapat Pembayaran Tunjangan Keluarga (KP4) 89.19 A (Sangat Baik)
12 Pelayanan Pengesahan Surat Pengantar Keterangan Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) 93.75 A (Sangat Baik)
13 Pelayanan Pengesahan Surat Penyataan Belum Menikah 89.35 A (Sangat Baik)
14 Pelayanan Pengurusan Pindah Datang Penduduk 87.5 B (Baik)
15 Pelayanan Pengurusan Pindah Penduduk / mutasi 93.65 A (Sangat Baik)
16 Pelayanan Surat Rekomendasi Keringanan Biaya Listrik 93.75 A (Sangat Baik)
17 Pelayanan Surat Rekomendasi Perpanjangan Ijin Los, Kios Pasar 95 A (Sangat Baik)
18 Pelayanan Surat Rekomendasi Surat Keterangan Ahli Waris 92.42 A (Sangat Baik)
19 Pelayanan Surat Rekomendasi Surat Keterangan SKCK 90.18 A (Sangat Baik)
20 Pelayanan Surat Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 90.74 A (Sangat Baik)
21 Pelayanan Umum 89.27 A (Sangat Baik)
22 Surat Keterangan Ahli Waris 90.18 A (Sangat Baik)